A capital's destiny: Brussels from the Dukes of Brabant to Belgian independence (recreation in town for kids from 10 to 13 years old)

A capital's destiny: Brussels from the Dukes of Brabant to Belgian independence (recreation in town for kids from 10 to 13 years old)

This walk through the upper town gives an introduction to the history of Brussels from the Middle Ages to the present day. A quick run-through of the founding and development of Brussels during the early centuries of its existence will help to understand the difference between the upper and the lower towns. Our tour which takes in the Sablons and the royal district enables us to observe the urbanistic, architectural and socio-economic features of the upper town and to discover the periods of successive foreign influences which have left their traces here. It gives us the occasion to learn about the independence of Belgium, the organization of the new state and the influence of its first sovereigns. 

An activity for children from 10 to 13 years old (school group from 3rd primary - 1st secondary)

 

Le destin d'une capitale: Bruxelles, des Ducs de Brabant à la jeune Belgique (récré en ville pour enfants de 10 à 13 ans)

Cette "Récré dans la ville haute" propose une initiation à l'histoire de Bruxelles du Moyen-Age à nos jours. Un bref rappel de la genèse de la ville et de son évolution au cours des premiers siècles de son existence permet de comprendre la distinction entre la ville haute et la ville basse. Notre parcours à la découverte des Sablons et du quartier royal favorise ensuite une observation des caractéristiques urbanistiques, architecturales et socio-économiques de la ville haute et l'évocation des périodes d'influences étrangères successives qui y ont laissé des traces. Il permet de raconter aussi l'indépendance de la Belgique, l'organisation du jeune Etat et l'influence de ses premiers souverains. 

Activité pour les enfants de 10 à 13 ans (groupes scolaires de la 5ème primaire à la 2ème secondaire)

Het bestaan van de Hoofdstad: Brussel vanaf het Hertogdom Brabant tot het ontstaan van Belgïe (speeltid in de stad voor kinderen van 10 to 13 jaar oud)

Tijdens deze tocht door de Bovenstad komt de geschiedenis van Brussel van de Middeleeuwen tot nu aan bod. Eerst moet nog in het kort het ontstaan van de stad geschetst worden, om het verschil tussen Beneden- en Bovenstad duidelijk te maken. De tocht zelf voert langs de Zavel naar de Koningswijk. Hierbij kan de Bovenstad heel raak bestudeerd worden, zowel op het vlak van stedenbouw en architectuur, als de sociale en economische aspecten ervan. Alle opeenvolgende buitenlandse invloeden hebben sporen nagelaten. In en rond het Warandepark worden de gebeurtenissen van 1830 verteld : hoe een nieuwe staat ontstond en welke rol de eerste koningen hierin speelden.

Een activiteit voor kinderen van 10 tot 13 jaar oud (school groep van het vijfde leerjaar tot het tweede middelbaar)

Das Schicksal einer Hauptstadt: Brüssel, von den Herzögen von Brabant bis zum jungen Belgien (Kinder zwischen 10 und 13 Jahren)

Diese "Erholung in der Oberstadt" bietet eine Einführung in die Geschichte Brüssels vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Um den Unterschied zwischen Ober- und Unterstadt zu verstehen, erzählen wir Ihnen etwas über die Entstehung der Stadt und ihre Entwicklung in den ersten Jahrhunderten. Der Rundgang führt durch das Viertel „Sablon" und das königliche Viertel, was uns die urbanen, architektonischen und sozioökonomischen Merkmale der Oberstadt erinnert, und an die folgenden Perioden, die es geprägt haben. Zudem berichten wir über die Unabhängigkeit Belgiens, die Organisation des jungen Staates und der Einfluss seiner ersten Herrscher.

Kinder zwischen 10 und 13 Jahren (geeignet für Schulgruppen von der 5. bis zur 7. Klasse)

On foot
You can choose the starting point
2.5 to 3 hours (shorter version possible)
School: 170€

← Back

Contact form for groups

Please authorize javascript to submit this form